Loyal Chip

Program Lojalnościowy

Aplikacja ewidencjonuje dane klientów, dane o transakcjach sprzedaży i wydania nagród w oparciu o odczytany (bądź wprowadzony z klawiatury czy ekranu dotykowego) numer karty. Aplikacja nalicza punkty w zależności od kwoty sprzedaży z uwzględnianiem przelicznika określonego przez administratora. Integracja z systemem sprzedaży Subiekt GT – aplikacja automatycznie pobiera wartość transakcji i numer dokumentu sprzedaży eliminując konieczność ręcznego wypełniania tych pól.

Nośnikiem danych jest karta elektroniczna. Ta wersja aplikacji rozwiązuje problem programu lojalnościowego wspólnego dla kilku oddziałów firmy (sieci sklepów, itp.), w których nie ma możliwości utrzymania łącza internetowego. Punkty zapisywane są na karcie i przenoszone na niej.

Praca opiera się na dwóch modułach:

 • SPRZEDAWCA – nalicza punkty w oparciu o sprzedaż oraz wydaje nagrody
 • ADMINISTRATOR – dostęp do wszystkich pozostałych funkcjonalności

Lista funkcjonalności:

 • brak minimalnych wymagań systemowych
 • prosty interfejs dla „sprzedawcy” – skracający czas obsługi klienta do minimum
 • rejestracja pełnych danych klienta
 • edytowalny przelicznik punktów
 • podgląd/dodawanie/edycja/usuwanie danych klientów/kart
 • podgląd/edycja/usuwanie transakcji
 • podgląd/dodawanie/edycja/usuwanie „nagród”
 • zestawienie punktów dla karty
 • zestawienie transakcji w okresie
 • integracja z Subiekt GT

Przykładowe screeny z programu:

No comments yet

Comments are closed.