Gwarancja na karty

Warunki gwarancji na karty elektroniczne:

Karty elektroniczne objęte są gwarancją według warunków określonych w Kodeksie Cywilnym, pod warunkiem dostosowania się do zaleceń dotyczących transportu, magazynowania i użytkowania kart elektronicznych.

Magazynowanie i transport

1. Zalecana temperatura składowania wynosi 22°C (akceptowalne granice to 18°C – 26°C).
2. Pomieszczenie przeznaczone do magazynowania kart powinno być suche i przewiewne o wilgotności w granicach 20% do 60%.
3. Opakowania zbiorcze powinny być składowane maksymalnie w 5 warstwach.
4. Należy bezwzględnie unikać zamoczenia pudełek podczas składowania i transportu.
5. Upuszczenie pudełka z wysokości przekraczającej 50 cm grozi deformacją i uszkodzeniem kart.
6. Podczas transportu należy bezwzględnie zabezpieczyć pudełka przed gwałtownym przemieszczaniem się.

Użytkowanie

1. Zakres temperatur użytkowania kart wynosi od -30°C do +70°C.
2. Zakres wilgotności – od 5% do 95% wilgotności względnej.
3. Karta może być wprowadzana do czytnika dopiero po usunięciu opakowania foliowo-papierowego, jeśli je posiada.
4. Należy unikać zabrudzenia pola styków, gdyż może to utrudnić lub uniemożliwić komunikację karty z czytnikiem. Należy też unikać zadrapania powierzchni pola styków. W przypadku silnego zabrudzenia należy przetrzeć pole stykowe czystym kawałkiem materiału, ewentualnie zwilżonym alkoholem.
5. Należy unikać kontaktu karty z agresywnymi rozpuszczalnikami organicznymi takimi jak aceton, gdyż mogą one uszkodzić tworzywo z którego jest wykonana karta, a także dłuższego kontaktu z wodą.
6. W żadnym wypadku nie należy przykładać napięcia do pól stykowych, gdyż prowadzi to do uszkodzenia układu scalonego.
7. Zaleca się przechowywać karty tak by nie były one poddawane ciągłym naprężeniom i by nie pozostawały wygięte. Nadmierne wygięcie karty może prowadzić do uszkodzenie modułu elektronicznego.
8. Należy unikać wystawiania karty na długotrwałe działanie silnego pola elektromagnetycznego lub magnetycznego, promieniowania UV, promieniowania rentgenowskiego, mikrofalowego, gdyż może to znacznie skrócić jej żywotność, a w ekstremalnych przypadkach doprowadzić do uszkodzenia modułu elektronicznego.

No comments yet

Comments are closed.