Grafika na kartach

Przygotowanie i dostarczenie grafik na karty elektroniczne:

 1. Nośniki: dyskietka 1.44, CD, internet (e-mail, FTP).
 2. Platforma: PC lub Mac.
 3. Grafika wektorowa: Illustrator, CorelDraw, InDesign, Freehand, PageMaker, QuarkXPress.
 4. Grafika bitmapowa: pliki akceptowane przez Adobe Photoshop (tiff, psd, eps) w rozdzielczości min. 300 dpi.
 5. Pliki powinny zostać dostarczone w formie otwartej (umożliwiającej korekty). Wszystkie użyte czcionki powinny zostać zamienione na krzywe wektorowe.
  Kolory wszystkich zawartych w projekcie elementów graficznych (wektorowych i bitmapowych) powinny być określone w modelu CMYK. Jeśli istotne są odcienie kolorów umieszczonych na projekcie należy podać ich opis poprzez określenie procentowych składowych w skali CMYK lub poprzez wyspecyfikowanie numeru koloru w skali PANTONE. Minimalne nasycenie dowolnego koloru w przejściach tonalnych nie powinno być mniejsze niż 4%.
 6. Minimalna wielkość użytego tekstu to 6 punktów dla tekstu w jednym kolorze rozbarwianym, 7 punktów dla tekstu w dwóch (lub więcej) kolorach rozbarwianych i dla tekstu w tzw. kontrze (białe litery na kolorowym tle).
 7. Miejsce na projekcie przeznaczone na personalizację techniką laserową nie może zawierać kolorów „metalicznych” (złoto, srebro) ani koloru czarnego w wartościach powyżej 10% – należy stosować w tych miejscach rozjaśnienia.
 8. Projekt grafiki powinien zawierać się w rozmiarze 89 x 57 mm (wymiar karty z marginesem). Elementy istotne w grafice (tekst, logo, inne ważne informacje) powinny znajdować się w odległości min. 3 mm od brzegów grafiki. Należy także zaprojektować kartę tak, aby nie nastąpiło usunięcie tych elementów w zaokrąglonych narożnikach karty.
 9. W przypadku kart elektronicznych projekt powinien być właściwie zorientowany względem implantowanego modułu tak po stronie frontowej jak i tylnej. Otrzymane grafiki będą interpretowane zgodnie z rysunkiem bez względu na położenie elementów graficznych (np. napisów). Należy także wziąć pod uwagę typ modułu (wielkość) – w polu na niego przeznaczonym nie należy umieszczać żadnych elementów istotnych, gdyż zostaną one usunięte w trakcie implantacji modułu.
 10. Projekt do druku nie powinien zawierać obrysu karty ani żadnych linii pomocniczych. Pola na moduł nie należy w żaden sposób zaznaczać (poprzez obrys, czy białe wypełnienie kształtu).
 11. Konieczne jest dołączenie poglądowego wydruku projektu na drukarce lub poligraficznej odbitki próbnej. Prosimy również o podanie kontaktu na wypadek zaistnienia problemów technicznych z realizacją zamówienia.
 12. Projekty niezgodne z powyższymi wymaganiami będą odsyłane do zleceniodawcy. W takim przypadku OTO Team nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji zamówienia.

Wymagania techniczne dla grafiki na karty w druku pełnokolorowym termotransferowym

 1. Platforma: PC lub Mac.
 2. Grafika wektorowa: Illustrator, CorelDraw, InDesign, PageMaker, QuarkXPress.
 3. Grafika bitmapowa: pliki akceptowane przez Adobe Photoshop (tiff, psd, eps) w rozdzielczości min. 300 dpi.
 4. Pliki powinny zostać dostarczone w formie otwartej (umożliwiającej korekty). Wszystkie użyte czcionki powinny zostać zamienione na krzywe wektorowe z wyjątkiem tych, które są elementem zmiennym przy personalizacji graficznej (np. numer kolejny karty).
 5. Pole zadruku określone zostało w pliku wzorcowym, dostępnym pod adresem http://www.ototeam.com/public/safesign_template.cdr. Stanowi ono powierzchnię, na której można umieszczać elementy do wydrukowania (logotypy, teksty).
 6. Nie należy stosować w projekcie tła jednolitego (lub rastrowanego) pokrywającego całość powierzchni zadruku – tło karty powinno pozostać niezadrukowane (białe). Jeśli charakter danego elementu graficznego (np. logotypu urzędu) stanowi o konieczności zadrukowania dużej jednolitej powierzchni, to nie powinna ona być większa niż 20 – 30% powierzchni danej strony karty.
 7. Kolory o nasyceniu mniejszym niż 7-8 procent nie zostaną odwzorowane.
 8. Minimalna wielkość stosowanych czcionek: 7 punktów.
 9. Nie należy stosować żadnych wymagań dotyczących odwzorowania kolorów na wydruku wg zasad powszechnie stosowanych w poligrafii przy druku offsetowym – dotrzymanie ich nie jest technicznie możliwe przy stosowanej tu technologii druku kart.
 10. Nie mają zastosowania wydruki próbne, proofy analogowe lub cyfrowe.
 11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dot. omawianego przedmiotu, należy skontaktować się z OTO Team pod nr. tel. 081 741 07 36 lub pod adresem mariusz.slawecki[at]ototeam.com

No comments yet

Comments are closed.